Fibröst stoft / Hygien / Tissue / Airlaid

Det fibrösa stoft segmentet är en industri som vår erfarenhet och kompetens har gjort sig omtalad inte bara inom Sverige utan globalt. Med specifika lösningar anpassade för processen i fråga kan vi dra nytta av våra erfarenheter från diverse industrier för att sedan implementera tillförlitliga lösningar.

Med kunskaper om materialtransport, luftbalansering och stoftavskiljning i bagaget kan vi erbjuda kompletta lösningar med allt från Sugpunkt till Stofthantering med allt som ingår däremellan som Kanalsystem – Föravskiljning - Filter – Styrsystem –Materialåtervinning , det vill säga en komplett systemlösning.

Till detta segment har vi förutom filtersystem även kringutrustning som skall göra stofthanteringen mer effektiv och mer hanterbar. Vi ser alltid möjligheter att optimera och förbättra vilket är vad som gör oss unika i detta segment.
Kundens behov sätts alltid först!

Se mer gällande filtersystem som förekommer i dessa segment

Modulfilter
Trumfilter
CCF – Continous Cleaned Filter