PF System AB

PF System AB

PF System är ett företag med lång branscherfarenhet med väletablerade grundare.
Vi delar en gemensam passion för att arbeta inom rökgasbehandlingsindustrin. 
Vi vill bidra till ett bättre samhälle med miljön i fokus, detta gör vi genom vår unika lösningsorienterade företagskultur. 

Med detta som en grundläggande pelare inom företaget prioriteras kundens behov primärt.  

PF System grundades så att vårt team kan känna stolthet över att vi bidrar med problemlösning och förser olika branscher med viktiga systemlösningar och tjänster. Vi vill att våra kunder alltid ska känna sig trygga med att kontakta oss med alla tankar och frågor om torrfiltrering och materialhantering.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att vara er partner för en ren och kontrollerad process.
PF Systems AB ska ligga ett steg före när det kommer till processfiltrering.
Med den lokala och globala miljön i åtanke vill vi  skapa en säker och trygg tillvaro medans vi hanterar material från er process.

Vision

Vår vision är att bli ledande inom stofthantering för den inre och yttre miljön inom processindustrin- både på lokal och global nivå. Vi ska genom vår långvariga erfarenhet, kompetens och vårt engagemang bidra till en renare miljö- fri från luftföroreningar. 

Långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer liksom en välstrukturerad och kompetent serviceavdelning är och kommer alltid att vara en självklarhet för oss. 
Sist men inte minst, vi tillsammans med våra kunder ska värna om vår framtid ur ett miljöperspektiv.

Värderingar

Engagemang: Att ta del av kundens process från början till slut, att förstå kundens behov och mål. Personligt engagemang för vår globala miljö.

Trovärdighet: Vi strävar efter att leverera den bästa lösningen tillgänglig åt kunden. Dennes tillit har ett väldigt stort värde för oss.

Nyfikenhet: Med nyfikenhet kommer innovation och framsteg.

Hållbarhet: Hållbarhet anser vi är nyckeln till långsiktiga lösningar.