Modulfilter

Ett stoftfiltreringsenhet baserat på modulär konstruktion, med desslåga vikt vilket förenklar montage är möjligt att filterhuset kan utökas för att anpassa sig till de ändrade behoven i processen, detta görs genom att lägga till antalet moduler som krävs för att få rätt filterbelastning. 

Systemet kan användas i olika processer och kan köras med övertryck eller undertryck beroende på vilka krav som ställs och vilka behov som finns i den specifika processen. 

Vi ser med fördel att systemet levereras som en nyckelfärdig lösning genom att inkludera ett balanserat kanalsystem - stoftavskiljare - styrsystem – materialhantering. 

Det modulfiltret kan levereras i ATEX-kompatibel utförande.