Mineraler

Med Mineral industrin syftar vi på sten – betong – kalk – glas med mera.
Detta är en industri där material som samlas i stoftavskiljare har ett stort värde och kan vanligtvis återanvändas in i tillverkningsprocessen.

Då material i många fall har en aggressiv och slitsam karaktär finns det många aspekter som behöver tas hänsyn till.

Med detta sagt är det viktigt att dessa system fungerar optimalt då materialet i vissa av dessa processer kan ha stor inverkan på den lokala arbetsmiljön

Med vår erfarenhet är vi väl medvetna om hur dessa processer ser ut och hur de bör utformas för att kunna nyttja materialet till sitt yttersta och samtidigt hålla produktionspersonalens arbetsmiljö i fokus.

Ta kontakt med oss!

Kontakt