Gjuteri -Metall

Dessa industrier ställer många varierande och höga krav på filtreringutrustningen. Höga temperaturer på rökgaserna (1000°C) vid smältugn kräver infodrade eller kylda kanaler till filterutrustningar som ska klara i princip absolut vacuum. 

Kraven på rökgasrening har även ökat vad gäller reducering av dioxiner där vi har olika lösningar t.ex injicering av aktivt kol blandningar.

Med vårt breda produktprogram kan vi erbjuda det mesta som krävs för att denna industri ska verka så miljövänligt som möjligt vad gäller rökgasrening,  vi erbjuder även olika lösningar för energiåtervinning av de renade gaserna.

Läs mer om de filtersystem som är vanligt förekommande i dessa applikationer

BHF – Bag House Filter
CFS – Cartridge House Filter
TCF – Textile Cassette filter