Trumfilter

Roterande trumfilter är en tidstestad och beprövad design för användning för alla fibrösa appliceringar och används för att ge rätt luftflöde och vakuum för många typer av torrfiberbildande processer. 

Den vanligaste applikationen är för hygieniska produktkonverterande maskiner som producerar barnblöjor, sanitetsservetter, inkontinensprodukter m.m. 

Andra tillämpningar inkluderar absorberande material för livsmedel, vävnadsprodukter, kol / grafit fibrer, keramiska fibrer, och andra liknande textilier och nonwoven användningsområden. 

De flesta roterande trumfilter är avsedda för en enda produktionslinje, men kan tillämpas på flera linjeprocesser. 

Driftprincip

Filtret är en roterande perforerad cylinder täckt med ett filtermaterial. Luft och partiklar från processen flödar till trumfiltret där luften passerar genom filtermediet och lämnar fibern/partikeln på filtermediets yta. Trumman roterar förbi vakuummunstycken som avlägsnar partiklar för deponi och/eller återvinning. 
Trumfiltret levereras normalt med en huvudfläkt, en vakuummunstyckesfläkt och ett panelhölje. 
Utformad för att ge din process med enhetligt luftflöde och vakuum.