A baghouse unit optimized for handling fibrous materials, which have tendencies to agglomerate.

CCF (Continuous Cleaned Filter)

Se: Fibröst material - Hygien - Tissue – Airlaid – Asfalt (CCFA)

En fläkt ger omvänd luftrensning av filtermediat vilket eliminerar behovet av tryckluft. Denna omvända luft appliceras med ett 360° kontinuerligt roterande rengöringsnozzel på rengassidan. 

Styrningen och utformningen möjliggör isolering av filterslangsfacken och rengöring av ett fack i taget. 
Luftflödet fortsätter att flöda genom de aktiva kamrarna och in i huvudsystemfläkten. 

När materialet transporteras in i filterhuset reduceras materialets hastighet och av gravitationen faller naturligt in i filterfickorna, det lättare material som intefaller in i fickorna separeras via  filtermediat och låter den rena luften passera, 
Materialet som fastnar på filtermediat rengörs sedan med det omvända luftflödet och faller ner i filterfickan på enheten. De fina partiklarna extraheras omedelbart med hjälp av spjäll och en materialtransportfläkt. 

Den integrerade elektriska kontrollpanelen innehåller PLC- och HMI-komponenter för alla systemfunktioner. PF-systemet levererar även kringutrustning med anknytning till materialet 

Kan även levereras som ATEX-kompatibel lösning.