ATEX Explosive atmospheres

ATEX Kompatibla lösningar

En explosiv atmosfär definieras som en blandning under atmosfäriska förhållanden av farliga ämnen i form av gaser, ångor, dimma eller damm/ stoft som efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen luft och stoft.

Industrin ställs inför stora omställningar när säkerhet och explosionsrisker sätts mer och mer i fokus.

Vi har varit med på industrins resa och känner väl till de krav som ställs!

PF System arbetar kontinuerligt med inom dessa områden och kan erbjuda  lösningar som är ATEX kompatibla när det krävs.

Med en grundläggande riskanalys erbjuds senare ett system som fyller de krav som ställs för just er process.

Driftsäkerhet och Personsäkerhet skall alltid sättas i fokus.

Behöver du veta om just ditt system motsvarar kraven?

Tveka inte att kontakta oss!

Medlem av:

galleri/safedust